At lave en serie om Danmarks TV-net, kan i princippet gribes an på mange måder.


Da min baggrund er teknisk, er det fristende at lave serien meget teknisk, men det vil mange finde uinteressant og derfor forsøger jeg, at holde alt det tekniske på et plan, hvor de fleste let kan følge med.


I 1988, hvor sendestationen i Hove (København Vest) blev bygget, da fulgte jeg med stor interesse opførelsen og de nye muligheder UHF-nettet ville give. Endvidere blev det også en stor del af dagligdagen, idet jeg dengang var antennemontør og allerede fra denne stations første dag i prøvedrift, kunne man modtage signalet på store dele af Sjælland, hvilket førte en masse opgaver med sig.


I 1989 kom turen til Vordingborgsenderen og med blot ca 4 km fra min arbejdsplads til sendestationen, så var det oplagt at følge opførelsen tæt dag for dag.


Om sommeren 1989 bød muligheden sig for et besøg ved mastens top, som iøvrigt blev gentaget sidst på efteråret samme år.


Med tiden fik jeg kontakt med mange af de mennesker, hvis arbejde var en del af hele etableringen. Det resulterede bl.a. i en hel del dokumentation, som i det følgende år blev baggrunden for at jeg byggede en model af Vordingborgsenderen i skala 1:200, naturligvis med de karakteristiske blinkende lanterner (40 gange pr. minut) og enevator, som kunne køre fra bund til top.


Endvidere lavede jeg nogle foredrag sammen med Anders B. Knudsen. (tv på billedet) Det blev foredrag for dem, som man kan kalde "almindelige mennesker" med helt almindelig interesse i de ting vi omgiver os med.


Da Vordingborgsenderen kunne fejre 25 års jubilæum den 30. september 2014, havde jeg en lille idé om, at det nok kunne blive nogle minutters udsendelse.


Men lidt efter lidt dukkede flere ting op og da jeg blev opmærksom på Næstvedsenderes  55-års jubilæum den 10. oktober 2014, var det oplagt at bygge lidt om VHF på programmet.


Men det skulle hurtigt vise sig, at Eurovisionen havde en finger med i spillet og derfor måtte der også lidt med om den.


Med farvers indtog er første del nået til ende.


Men det står klart, at det ikke kan blive en enkeltudsendelse - jeg har allerede ideer til flere afsnit og nogle vil blive lange.


Jeg håber serien både vil opleves oplysende og ikke mindst give mulighed for at vække glade minder.Hilsen fra Carsten

Model af Vordingborgsenderen

Næstvedsenderen ved ØverupTV Nettet i Danmark