Velkommen til Dit lokale tv




TV Sydsjællands programoversigt:


Mandag den 2. december 2019


21.00 Hans-Willy Bautz i Haslev Boghandel

HWB er netop aktuel med tredie bog om journalisten Michael Beck og hans sicilianske veninde, så vi havde sat ham stævne i Haslev Boghandel.


21.19 Fensmarkserien afsn. 8, Ole Fog

Vi går i fodsporene på barn- og ungdommens Ole Fog, der med udgangspunkt i Stadionvej viser rundt i Fensmark.


21.43 Kong Valdemars Jagtslot

Ved Stensby ligger resterne af jagtslottet. Området er også præget af de mange ege, som blev plantet med henblik på skibsbyggerier


22.00 Program slut


Tirsdag den 3. december 2019


08.30 Hans-Willy Bautz i Haslev Boghandel

08.49 Fensmarkserien afsn. 8, Ole Fog

09.13 Kong Valdemars Jagtslot

09.30 Program slut



16.00 Hans-Willy Bautz i Haslev Boghandel

16.19 Fensmarkserien afsn. 8, Ole Fog

16.43 Kong Valdemars Jagtslot

17.00 Program slut